News

Hoshizaki ледогенератори

Ледогенератори Hoshizaki – истинския лед

Ново поколение ледогенератори Hoshizaki Ледогенераторите Hoshizaki са проектирани с изцяло нова технология, в която чистотата на леда е основен приоритет. Всеки цикъл лед се прави с чиста и прясна вода, …

Convotherm maxx

Ново поколение конвектомати Convotherm Maxx

Имате добри планове? Convotherm Maxx е готов да направи всичко! Вашият бизнес свързан с приготвянето на храна зависи от няколко фактора: правилната концепция, правилните продукти, правилното време и не на …

Оперативна програма

Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Рационал-сервиз ООД бе успешно одобрен за получаване на безвъзмездна помощ по договор № BG16RFOP002-2.073-11141-C01 от проект №BG16RFOP002-2.073-0186-C01, наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния …