„Рационал-сервиз” ООД е регистрирана през 2012г. и за кратко време се налага на българския пазар със своята коректност и професионализъм, като една от водещите фирми предлагащи сервиз и доставка на оригинални резервни части за професионално кухненско, барово и перално оборудване. Още през първата година от същестуването си фирмата успява да привлече и запази като свои клиенти от Варна, Добрич, Обзор, Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Приморско, Румъния и цяла Североизточна България.